U BiH zabiljezen rast industrijske proizvodnje PDF Ispis E-mail
TwitterFacebook

Industrijska proizvodnja u BiH povećana je u periodu januar-oktobar 2016. godine za 3,8 odsto u odnosu na isti period 2015. godine.

Najveće povećanje na mjesečnom nivou bilo je u februaru i iznosilo je 7,3 odsto, navodi se u informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar-oktobar 2016. godine, koju je danas primio k znanju Savjet ministara BiH.

Izvozno orijentisana prerađivačka industrija sa povećanjem od 3,2 odsto predstavljala je glavni oslonac rasta, uz sektore proizvodnje električne energije i rudarstva, koji su ostvarili povećanje proizvodnje od 6,1 odsto, odnosno 2,9 odsto u odnosu na isti period 2015. godine.

Posmatrano na nivou grana, najviše stope rasta ostvarene su u okviru proizvodnje namještaja, i to 15,3 odsto, hemijskih i gotovih metalnih proizvoda oko 13 odsto, prehrambenih i drvnih proizvoda oko osam odsto, odnosno šest odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

U septembru 2016. godine broj zaposlenih u BiH bio je 733.300 i veći je za dva odsto u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine. Broj registrovanih nezaposlenih lica u oktobru 2016. godine iznosio je 512.500 i smanjen je za 4,5 odsto na godišnjem nivou. Najznačajniji doprinos rastu broja zaposlenih bio je u oblastima trgovine na veliko i malo, popravkama motornih vozila i motocikala, te prerađivačkoj industriji.

Ukupan iznos depozita na kraju devetog mjeseca dostigao je 17,2 milijarde KM, a depoziti stanovništva do kraja septembra porasli su za 6,6 odsto. Spoljnotrgovinski robni deficit u BiH od januara do oktobra 2016. godine iznosio je 5,551 milijarde KM, i u odnosu na isti period prethodne godine smanjen je za 3,2 odsto.

Za 10 mjeseci prošle godine BiH je izvezla robe u vrijednosti od 7,692 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 2,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz stagnirao i iznosio je 13,243 milijarde KM.

Savjet ministara BiH donio je Odluku o usvajanju Godišnjeg programa za zaštitu potrošača u BiH za 2017. godinu, koji je pripremio Savjet za zaštitu potrošača BiH. Programom je planiran paket mjera koje će sprovesti nadležne institucije na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta radi poboljšanja kvaliteta života svih građana BiH i promocije važnosti zdravlja i bezbjednosti potrošača. Ciljevi ovog programa su dalje usklađivanje zakonodavstva BiH sa legislativom EU u oblasti zaštite potrošača, stvaranje uslova za efikasno rješavanje uočenih problema u zaštiti potrošača, jačanje položaja potrošača na tržištu i podizanje njihove svijesti u odnosu na njihova prava i ulogu u tržišnoj privredi.

Godišnji program za zaštitu potrošača u BiH za 2017. godinu cjelovit je dokument koji kreira okvirnu politiku zaštite potrošača, definiše prioritete, određuje mjere za njihovo ostvarenje, te utvrđuje nosioce aktivnosti za ispunjenje planiranih ciljeva i zadataka.

srna/01.02.2017.

  JP-Bookmark

Kolibe Online, Powered by Joomla!